Vad är snarkning och vad är skillnaden mellan snarkning och sömnapné?